Rada Rodziców - mp43

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca – p. Agnieszka Słomska (grupa Niedźwiadki)

Skarbnik – p. Katarzyna Knapik (grupa Krasnale)

Członkowie:

p. Katarzyna Westerowska (grupa Słoneczka)

p. Anna Sumara (grupa Krasnale)

p. Justyna Gillin (grupa Niedźwiadki)

Członek Komisji Rewizyjnej – p. Beata Musiał (grupa Niedźwiadki)

Składki na Komitet Rodzicielski proszę wpłacać na konto:

08 8437 0002 0040 0444 7955 0001

Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach

nazwa konta: Rada Rodziców Przedszkola nr 43 w Katowicach

w tytule przelewu proszę wpisać: nazwisko i imię oraz grupę dziecka

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40 – 685 Katowice

telefon: 32 2029320

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl