Jak pracujemy

Przedszkole czynne: 06.00 - 17.00
Godziny bezpłatne: 08.00 - 14.00

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 09.00 - 14.00

Godziny i ceny posiłków

śniadanie – 09.00 – 1,60 zł

obiad – 12.00 – 3,20 zł

podwieczorek – 14.00 – 1,60 zł

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach płatnych wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40 – 685 Katowice

telefon: 32 2029320

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl