Oferta przedszkola

Przedszkole nr 43 mieści się w dzielnicy Katowice – Piotrowice, na spokojnym osiedlu, otoczonym dużą ilością zieleni. W naszym przedszkolu są tylko trzy grupy, dzięki czemu łatwiej nam poznać nasze dzieci , ściślej współpracować z rodzicami, co korzystnie wpływa na miłą, rodzinną atmosferę. Część budynku, w którym znajduje się przedszkole zmodernizowano i przystosowano dla małych dzieci. Sale są kolorowe, estetyczne, wyposażone w ciekawe pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne i zabawki. Możemy pochwalić się również dużym ogrodem, który czeka na modernizację w roku szkolnym 2021/2022.

Misja przedszkola

Przedszkole stwarza dziecku szansę do indywidualnego rozwoju zgodnie z jego możliwościami i predyspozycjami. Zapewnia dziecku opiekę, bezpieczeństwo oraz optymalne warunki do nauki i zabawy. Wspiera rodziców w wychowaniu dziecka oraz stwarza jak najlepsze warunki do jego rozwoju intelektualnego, moralnego i społecznego.

Wizja przedszkola

Przedszkole jest sprawnie zarządzane a jego baza i infrastruktura są modernizowane.

Jego szczególną cechą jest troska o przyszłość edukacyjną dzieci, co przejawia się zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej pracującej z dziećmi i przygotowującej dzieci do oczekiwań zewnętrznych.

Placówka dba o bezpieczeństwo dzieci i minimalizuje problemy wychowawcze. Wychowuje dzieci w duchu poszanowania zdrowia i środowiska naturalnego, przygotowując je do pełnienia roli lokalnego patrioty, rozumnego Polaka, światowego Europejczyka.

Placówka jest miejscem, w którym dzieci wszechstronnie się rozwijają, są twórcze, otwarte na ludzi i świat, czują się kochane i szczęśliwe.

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40 – 685 Katowice

telefon: 32 2029320

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl