PROJEKT ” DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”

              Nasze przedszkole zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Edukacja, promocja
i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, współfinansowanym  przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko –  Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”. Program będzie promował zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci. W ramach edukacji pośredniej to nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, w trakcie których dowiedzą się, jak skutecznie wyrabiać
u swoich podopiecznych prawidłowe nawyki zdrowotne. Dzieci będą szczotkowały zęby pod nadzorem, pastą i szczoteczką przekazaną każdemu dziecku indywidualnie. Zapoczątkowane w Programie działania będą kontynuowane przez nauczycieli, rodziców
i opiekunów. Warunkiem   przystąpienia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dziecka i rodzica (formularze znajdują się u wychowawców grup). Więcej informacji można uzyskać u wychowawców grup oraz na stronie internetowej  http://www.zebymalegodziecka.pl

Clipboard01

1 2 3 5 6DSC03433 DSC03434 DSC03437 DSC03439 DSC03443 DSC03446