Konsultacje

Agnieszka Grychtoł – pierwsza środa miesiąca 11:00 – 12:00

Krystyna Nawara – pierwsza środa miesiąca 11:00 – 12:00

Renata Wojcieska – pierwszy wtorek miesiąca 11:00 – 12:00

Aleksandra Zydroń – pierwszy poniedziałek miesiąca 11:00 – 12:00

Dorota Janota – pierwszy poniedziałek miesiąca 11:00 – 12:00

Katarzyna Czardybon – pierwszy piątek miesiąca 15:00 – 16:00

 

 

16